DARMOWA DOSTAWA OD 250 zł  ❤  

Promocje
Bloomersy krata retro  r. 56
Bloomersy krata retro r. 56
59,00 zł 41,30 zł
szt.
Spódniczka na szelkach kolor szary r. 92
Spódniczka na szelkach kolor szary r. 92
75,00 zł 52,50 zł
szt.
Legginsy  róże pastel r. 62
Legginsy róże pastel r. 62
75,00 zł 52,50 zł
szt.
Opaska pin-up spring flower r.46cm
Opaska pin-up spring flower r.46cm
29,00 zł 20,30 zł
szt.
Bluzka motyl  krótki rękaw  ecru r. 62
Bluzka motyl krótki rękaw ecru r. 62
69,00 zł 48,30 zł
szt.
Bluzka motyl - ecru  r. 56
Bluzka motyl - ecru r. 56
75,00 zł 52,50 zł
szt.
Sukienka Calineczka natural krótki rękaw   r. 68
Sukienka Calineczka natural krótki rękaw r. 68
129,00 zł 90,30 zł
szt.
Body motyl krótki rękawek beżowy r. 68
Body motyl krótki rękawek beżowy r. 68
75,00 zł 52,50 zł
szt.
Body ecru z kieszonką krata retro krótki rękaw  r. 56
Body ecru z kieszonką krata retro krótki rękaw r. 56
75,00 zł 52,50 zł
szt.
Bloomersy muślinowe dziewczęce białe r. 80
Bloomersy muślinowe dziewczęce białe r. 80
65,00 zł 45,50 zł
Rampers leopard print r. 68
Rampers leopard print r. 68
89,00 zł 62,30 zł
szt.
Body z muchą w kratę Glen krótki rękawek r. 74
Body z muchą w kratę Glen krótki rękawek r. 74
75,00 zł 52,50 zł
szt.
Na specjalne okazje
Sukienka na ramiączkach tiny flowers
Sukienka na ramiączkach tiny flowers
129,00 zł 96,75 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulaminy do 31.12.2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD ADRESEM www.taturo.pl


Sklep internetowy www.taturo.pl jest platformą prowadzoną przez: Danielę Jemioł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TATURO.PL DANIELA JEMIOŁ, ul. Wiązowa 1, 45-920 Opole, NIP: 6391808487, REGON: 160266120 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.taturo.pl, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym, uiszczenia ceny sprzedaży produktów, uprawnień zamawiającego do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 1
WARUNKI OGÓLNE ORAZ DEFINICJE

1. Definicje:
1.1 Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Taturo oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
1.2 Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.3 Konto – oznacza zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień
i zawieranych Umów Sprzedaży;
1.4 Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym produktów
na podstawie wyborów Klienta;
1.5 Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży;
1.6 Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
1.7 Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
1.8 Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera umowę związaną bezpośrednio
z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli z treści zawartej umowy wynika, iż nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o CEIDG;
1.9 Regulamin – oznacza regulamin Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.taturo.pl – niniejszy regulamin;
1.10 Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
1.11 Sprzedawca – Daniela Jemioł prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TATURO.PL DANIELA JEMIOŁ, ul. Wiązowa 1, 45-920 Opole, NIP: 6391808487, REGON: 160266120, korzystająca z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży;
1.12 Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.taturo.pl;
1.13 Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą;
1.14 Usługodawca – oznacza Danielę Jemioł prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TATURO.PL DANIELA JEMIOŁ, ul. Wiązowa 1, 45-920 Opole, NIP: 6391808487,
REGON: 160266120, info@taturo.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego www.taturo.pl
1.15 Klient Hurtowy – oznacza Klienta, któremu Usługodawca prowadzący Stronę Internetową Sklepu przyznał specjalny status.
1.16 Zamówienie Hurtowe – oznacza zamówienie składane przez Klienta Hurtowego, którego minimalna wartość wynosi 1.000 (słownie: tysiąc 00/100) zł.
1.17 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W celu składania zamówień na stronie www.taturo.pl niezbędny jest komputer bądź inne urządzenie z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów urządzeń, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.
4. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze Strony Internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików „cookies” znajdują się w Polityce Prywatności.
5. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.taturo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
6. Taturo zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Kupującego do momentu całkowitej zapłaty ceny.
7. Informacje dotyczące produktów i cen są ważne tak długo, jak długo produkty są widoczne na stronie www.taturo.pl. Klient ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych produktów na stronie każdego produktu.
8. Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia bądź uprawnień.
9. W przypadku nieważności jednego z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, pozostałe postanowienia zachowują moc.
10. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.taturo.pl oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
11. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.
12. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
13. Klient może w każdej chwili usunąć Konto. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez e-mail info@taturo.pl

§ 2
ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

1. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.taturo.pl można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać łącznie co najmniej następujące czynności:
• wybranie rozmiaru oraz koloru
• dodanie towaru do swojego koszyka;
• wybór rodzaju dostawy;
• wybór rodzaju płatności;
• potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. Klient otrzymuje od www.taturo.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie oraz przyjęcie zamówienia.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny
z akceptacją przez www.taturo.pl zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem Umowy Sprzedaży między stronami.
5. Realizacja zamówienia, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w § 5 następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż w terminie 6 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Taturo wpłaty za zamówienie.
6. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
7. Czas realizacji zamówienia o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje czasu dostawy, który uzależniony jest od możliwości przewozowych wybranych przez Taturo dostawców oraz obowiązującego w ich przedsiębiorstwach regulaminu.
8. W momencie gotowości zamówienia do wysyłki, www.taturo.pl wyśle do kupującego wiadomość
e-mail z informacją o wysyłce zamówienia.
9. Umowa zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 8.
10. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
11. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
12. Taturo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
14. W przypadku braku w magazynie potrzebnych komponentów do uszycia danego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup komponentów a szczególnie materiałów od dostawców www.taturo.pl nie będzie możliwy w czasie przewidzianym
na realizację zamówienia, www.taturo.pl poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail lub przekaże informację drogą elektroniczną, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.
15. Taturo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu dostawy lub adresu e-mail.


§ 3
FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny wskazane na stronie www.taturo.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT – są to ceny brutto.
2. Podatek VAT naliczany jest według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i uwzględniony jest na stronie. Ceny produktów podane na Stronie Internetowej nie zawierają kosztów przesyłki oraz dodatkowych usług zamówionych przez Klienta.
3. Płatność za zakupione produkty może odbywać się:
• tradycyjnym przelewem bankowym;
• za pobraniem;
• za pomocą systemu Blue Media;
• za pomocą karty visa/mastercard;


4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w określonym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość e-mail wraz
z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
6. Dokonując rejestracji Konta Klienta lub zakupu bez rejestracji i akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, obejmujące zakupy dokonane przez Klienta. Faktury VAT wysyłane będą na podany przez Klienta adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
7. Płatność elektroniczna systemem Blue Media za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie przy
ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: 5851351185, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w całościwpłaconym.
8. W razie braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne posiadane przez www.taturo.pl oraz dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich www.taturo.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód transakcji pomiędzy Klientem,
a www.taturo.pl. Taturo dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie
z obowiązującym prawem.
9. Taturo zaleca Klientowi przechowywanie wiadomości e-mail potwierdzających jego zamówienie.

§ 4
DOSTAWA

1. Zamówienia dostarczane są, na adres podany przez Klienta w zamówieniu.
2. Zamówienia dostarczane poza granicę Rzeczpospolitej, mogą zostać obciążone dodatkowymi opłatami, wynikającymi z regulaminów dostawców, przepisów podatkowych i celnych.
3. Zamówienie wykonywane na terenie Rzeczpospolitej może zostać dostarczone za pośrednictwem:
• Firmy kurierskiej InPost sp. z o.o.
• Firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.
• Brokera kurierskiego R2G Polska sp. z o.o.
4. Taturo uprawnione jest do skorzystania z usług innych niż wskazane w ust. 3 firm kurierskich,
w przypadku realizacji wysyłki poza granice Rzeczpospolitej.
5. Państwa, na terytorium, których realizowana jest dostawa:
• Polska
• Niemcy
• Czechy
• Słowacja
• Litwa
• Łotwa
• Estonia
• Szwecja
• Francja
• Węgry
• Dania
• Irlandia
• Holandia
• Austria
6. Zamówienia dostarczane przez firmy kurierskie doręczane są wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy oddziałów.
7. Zamówienia przekraczające wagę 25 (słownie: dwudziestu pięciu) kg, wysyłane są częściowo,
w osobnych przesyłkach, tak aby łączna waga jednej przesyłki nie przekraczała
25 (słownie: dwudziestu pięciu) kg.
8. Szczegółowe warunki dostaw zamówień realizowanych przez firmy kurierskie oraz brokera R2G Polska sp. z o.o., określone są w regulaminach świadczenia usług:
• dla InPost sp. z o.o. (w przypadku doręczenia paczki przez kuriera)- https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslug- pocztowych-i-przewozowych-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-28092021.pdf;
• dla InPost sp. z o.o. (w przypadku doręczenia paczki za pomocą Paczkomatu 24/7) - https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi- paczkomaty-247-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-28092021-4949.pdf
• dla DPD Polska sp. z o.o. - https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/
• dla R2G Polska sp. z o.o. - https://www.apaczka.pl/wp- content/uploads/2019/03/Ogolny-Regulamin-Swiadczenia-Uslug-Platformy-Apaczka_24.05.2021.pdf

9. Taturo informuje, że firmy kurierskie nie mają obowiązku telefonicznego kontaktu z Kupującym przed próbą doręczenia.
10. W przypadku nieobecności w momencie dostawy, firma kurierska dokona ponownej próby doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności w momencie drugiej próby doręczenia
przesyłki, przesyłka zostanie odesłana do magazynu www.taturo.pl, co wiąże się z odstąpieniem
od umowy przez www.taturo.pl
11. Za przesyłki płatne przy odbiorze, istnieje możliwość zapłaty u kuriera kartą lub gotówką.
12. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Paczkomatu 24/7 doręczane są 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu, w godzinach pracy oddziałów.
13. Maksymalna waga przesyłki realizowanej za pośrednictwem paczkomatu InPost sp. z o.o. wynosi 25 (słownie: dwadzieścia pięć) kg.
14. W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy za pośrednictwem paczkomatu InPost sp. z o.o., paczka dostarczana jest do paczkomatu wybranego przez Kupującego
podczas składania zamówienia.
15. Przy wyborze płatności za pobraniem, płatność w Paczkomacie uregulować można za pomocą karty płatniczej lub systemu płatności PayByLink.
16. Odbiór przesyłki umieszczonej w paczkomacie możliwy jest w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin po umieszczeniu w wybranym paczkomacie. Firma InPost sp. z o.o. zastrzega możliwość doręczenia przy Paczkomacie odbiorczym – Mobilny Paczkomat.
17. W przypadku przepełnienia pierwotnie wybranego przez Zamawiającego Paczkomatu, InPost
sp. z o.o. zaproponuje Odbiorcy ustalenie innego miejsca dostarczenia paczki przez wskazanie innego Paczkomatu, zlokalizowanego w pobliżu, nie więcej jednak niż 2 (słownie: dwa) kilometry w linii prostej od Paczkomatu pierwotnie wybranego. W takiej sytuacji Operator poinformuje Odbiorcę poprzez wiadomość e-mail oraz sms.
18. Taturo zobowiązuje się do wystawienia dowodu zakupu do każdego zrealizowanego zamówienia.
19. Po dostarczeniu produktu www.taturo.pl zaleca się Kupującemu sprawdzenie stanu produktu oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący winien poinformować Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki. Zaleca się również otwarcie przesyłki w obecności kuriera. Brak sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera może mieć negatywne konsekwencje dla Kupującego, albowiem może wiązać się z trudnościami z wykazaniem, że uszkodzenie przesyłki nastąpiło w trakcie transportu,
a nie np. z powodu uszkodzenia towaru przez Kupującego.


§ 5
KLIENT HURTOWY ORAZ ZAMÓWIENIA HURTOWE

1. W celu uzyskania statusu Klienta Hurtowego konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:
• złożenie wniosku za pośrednictwem adresu e-mail info@taturo.pl;
• rejestracja na www.taturo.pl
• prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym jednym z następujących numerów PKD: 47.82.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach), 46.16.Z (Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych), 46.42.Z (Sprzedaż hurtowa odzieży
i obuwia), 47.71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach)
• akceptacja przedstawionej przez Taturo indywidualnej oferty.
2. O uzyskaniu statusu Klienta Hurtowego Taturo poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia akceptacji przez Klienta oferty o której mowa w ust. 1.
3. Wymogiem uzyskania statusu Klienta Hurtowego, prócz wskazanych w ust. 1, jest złożenie zamówienia, którego wartość brutto wynosi minimum 1.000 (słownie: tysiąc 00/100) zł brutto (Zamówienie Hurtowe).
4. Taturo uprawnione jest do przyznania Klientowi Hurtowemu na Zamówienie Hurtowe, jednorazowego rabatu wysokości od 20% do 40% ceny regularnej na każde zamówienie.
5. Rabatów o których mowa w ust. 4 nie można łączyć z innymi promocjami obowiązującymi na stronie Taturo.
6. Czas realizacji mających status Zamówień Hurtowych wynosi od 2 do 4 tygodni, liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty za całość Zamówienia Hurtowego na rachunku bankowym
Taturo.

§ 6
ZWROT NALEŻNOŚCI

1. Taturo dokona zwrotu należności uiszczonych przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, w następujących przypadkach:
• anulowania zamówienia lub jego części (zwrotowi podlega odpowiednia część ceny sprzedaży) opłaconego przed jego realizacją;
• niemożności realizacji zamówienia przez www.taturo.pl opłaconego z góry przed jego realizacją;
• odstąpienia od umowy przez Kupującego;
• odstąpienia od umowy przez www.taturo.pl
2. Taturo dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy, przy użyciu, którego nastąpiła płatność bądź w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.
3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie www.taturo.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego, nie prześle www.taturo.pl takiego numeru rachunku bankowego.
4. Taturo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych bądź błędnego numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku zwrotu produktów kupionych w Sklepie
Internetowym www.taturo.pl (odstąpienia od umowy), zwrot należności zostanie zlecony przez pracownika sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi tą samą formą płatności, jaką opłacono zamówienie internetowe. W przypadku płatności za pobraniem bądź przy odbiorze, zwrot nastąpi na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub wskazany w wiadomości e-mail ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

§ 7
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia rzeczy, przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu.
2. Taturo informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Taturo podkreśla, iż Produkty dostępne na stronie internetowej www.taturo.pl (prócz Produktów dostępnych w Zakładce „Dostępne od ręki) mają charakter Produktów  niefabrykowanych i są wytwarzane na specjalne zamówienie Klienta 
4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie na piśmie, którego wzór jest dostępny na www.taturo.pl. Nie jest obowiązkowym podanie przyczyny odstąpienia od umowy.
6. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest na koszt Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego. Taturo nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
7. Kupujący będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą Indywidualnym obowiązany jest dokonać zwrotu zakupionego towaru na rzecz www.taturo.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczającym jest odesłanie Produktu/Produktów na adres : TATURO.PL Daniela Jemioł, ul. Telesfora 24, 45-339 Opole, przed upływem tego terminu.
8. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu/Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu/Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu/Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów.
11. Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu/Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Zwrot płatności dokonuje się przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Indywidualnego przy składaniu zamówienia chyba, że Konsument/Przedsiębiorca Indywidualnie wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
13. W przypadku płatności za pobraniem, zwrotu następuje na wskazanych przez Klienta numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany wiadomością e-mail ze wskazaniem numeru zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza zwrotu.

§ 8
RĘKOJMIA

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli towar posiada wadę fizyczną,
Kupujący może żądać od www.taturo.pl:
1.2 usunięcia wady,
1.3 wymiany rzeczy na wolną od wad,
1.4 obniżenia ceny. Nadto, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Taturo odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed
upływem 2 (słownie: dwóch) lat od zakupu tego towaru.
3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia zakupu rzeczy, przyjmuje się,
iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa.
4. Zgodnie z art. 561 § 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, www.taturo.pl może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałaby nadmiernych kosztów.
5. Zgodnie z art. 560 § 4 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.
6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą, na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
7. Produkt zakupiony na stronie www.taturo.pl można reklamować drogą internetową bądź pisemnie
za okazaniem dowodu zakupu, wskazaniu wady oraz dostarczeniu Produktu/Produktów.
8. Kupujący obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny,
a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
9. Taturo obowiązany jest zwrócić Kupującemu koszty poniesione w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi, w tym w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, materiałów oraz ponownego zamontowania w odniesieniu do produktów zamontowanych.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowaniu Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
https://taturo.pl/pl/i/Regulaminy/3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki przed sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Kupujący dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Przedsiębiorca), wszelkie spory wynikłe na tle umowy
z Taturo, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Taturo.


REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA

Niniejszy Regulamin określa warunki, sposób założenia oraz zawiera istotne informacje dotyczące założenia profilu w sklepie internetowym www.taturo.pl, prowadzonym przez Danielę Jemioł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TATURO.PL DANIELA JEMIOŁ, ul. Wiązowa 1, 45-920 Opole, NIP: 6391808487, REGON: 160266120, e-mail: info@taturo.pl zwaną dalej „Taturo”.

§ 1
USŁUGA KONTA

1. Taturo informuje, ze założenie konta na stronie www.taturo.pl jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.
2. Usługa Konta umożliwia Użytkownikowi przeglądanie dotychczas złożonych zamówień w sklepie internetowym Taturo, monitorowanie aktualnych zamówień oraz edytowanie danych Użytkownika między innymi na potrzeby składania nowych zamówień,
3. Uzyskać na koncie specjalny rabat.

§ 2
WARUNKI TECHNICZNE

W celu założenia Konta na stronie www.taturo.pl, niezbędny jest komputer bądź inne urządzenie z dostępem do sieci internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 3
CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE

W celu założenia Konta na stronie www.taturo.pl, konieczne jest wypełnienie formularza, który udostępniany jest w momencie rozpoczęcia czynności rejestracyjnych.

§ 4
UMOWA ORAZ OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA

1. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@taturo.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy na adres: ul. Telesfora 24, 46-020 Opole.
2. Warunki Umowy o której mowa w ust. 1, określa niniejszy Regulamin.

§ 5
ZMIANA DANYCH KONTA ORAZ REZYGNACJA

Użytkownik może w każdy momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a także bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zmienić dane wskazane przy rejestracji Konta bądź zrezygnować z jego prowadzenia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@taturo.pl

§ 6
REKLAMACJA

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Konta Użytkownika, Użytkownik może składać na adres e-mail Taturo, tj. info@taturo.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 793 711 195
2. Reklamacja o której mowa w ust. 1, winna w szczególności zawierać:
• adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta;
• adres e-mail bądź inny adres korespondencyjny, na który Taturo ma przekazać odpowiedź na reklamację;
• preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;
• opis sprawy, której dotyczy reklamacja
3. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. Taturo poinformuje Użytkownika Konta o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z danymi wskazanym w zgłoszeniu.
5. W sytuacji w której zgłoszenie reklamacji dotknięte jest brakami, Taturo poinformuje Użytkownika Konta na adres wskazany w zgłoszeni o konieczności jej uzupełnienia.

§ 7
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest TATURO. Użytkownik może skontaktować się z Taturo wysyłając wiadomość e-mail na adres info@taturo.pl. Więcej
informacji odnoszących się do polityki prywatności Taturo, Użytkownik znajdzie pod adresem https://taturo.pl/politykaprywatnosci.

§ 8
PRAWA UŻYTKOWNIKA KONTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownik może w każdej chwili żądać od Taturo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, jak również posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2. Ze względu na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, do wniesienia skargi przez Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Taturo w związku z korzystaniem z usługi Konta Użytkownika.
2. Przekazanie danych osobowych, a także wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Konta Użytkownika jest dobrowolne.
3. Dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem usługi Konta Użytkownika, przechowywane są do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do przedsiębiorstw obsługujących Taturo
w zakresie prawnym, marketingowym oraz teleinformatycznym.
5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 10
ZAKAZ DOSTARCZANIA INFORMACJI BEZPRAWNYCH

W związku ze świadczeniem przez Taturo usługi Konta Użytkownika, Użytkownik nie może dostarczać Taturo informacji oraz przekazywać treści o charakterze bezprawnym.

§ 11
OPINIE W SKLEPIE 

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym www.taturo.pl. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych,
w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy,
czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży
w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Taturo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. O konieczności zmian niniejszego Regulaminu oraz o treści zmian, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie na stronie www.taturo.pl informacji o zmianie, zawierającej treść nowego Regulaminu.
3. Taturo zobowiązuje się do utrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 przez okres co najmniej 7 (słownie: siedmiu) dni.
4. Użytkownicy korzystający z usługi Konta Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani poprzez przesłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji, informacji o zmianie niniejszego Regulaminu oraz treść nowego Regulaminu.
5. O ewentualnych zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.
6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu poinformowania
o zmianach Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie obowiązywać Użytkownika,
o ile w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy
o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

 

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD ADRESEM

WWW.TATURO.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter sklepu internetowego prowadzonego pod adresem wwww.taturo.pl i obowiązuje od dnia 28.06.2022 roku.

§ 1
PODMIOT REALIZUJĄCY USŁUGĘ

Usługa Newsletter realizowana i udostępniania jest przez Danielę Jemioł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TATURO.PL DANIELA JEMIOŁ, ul. Wiązowa 1, 45-920 Opole, NIP: 6391808487, REGON: 160266120, e-mail: info@taturo.pl zwaną dalej „Taturo”.

§ 2
USŁUGA NEWSLETTER

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Taturo za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, informacji w formie wiadomości e-mail. Taturo wskazuje, iż usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 3

Informacja wysyłana w ramach usługi Newsletter zawiera między innymi dane o ofercie produktów Taturo, aktualnych promocjach, nowych produktach, a także inne wiadomości dotyczące Taturo.

 

§ 4
WARUNKI TECHNICZNE

W celu skorzystania z usługi Newsletter niezbędny jest komputer bądź inne urządzenie z dostępem do sieci internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5
CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE

1. Celem skorzystania z usługi Newsletter konieczne jest wykonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych na stronie internetowej (link do podstrony z newsletterem) polegających na wskazaniu adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.taturo.pl, wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazanych w formularzu adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, kliknięcie przycisku „Zapisz się”, kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Taturo wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie rejestracji”.
2. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację implikuje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy użytkowników Newslettera Taturo. Taturo wskazuje, że adres e-mail Użytkownika służy wyłącznie wysyłaniu Użytkownikowi wiadomości zawierających informacje o których mowa w § 3.
3. Czynności opisane w niniejszym paragrafie są konieczne do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter

§ 6
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Taturo. Użytkownik może skontaktować się z Taturo wysyłając wiadomość e-mail na adres info@taturo.pl. Więcej informacji odnoszących się do polityki prywatności Taturo, Użytkownik znajdzie pod adresem (link do polityki prywatności).

§ 7
PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik może w każdej chwili żądać od Taturo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, jak również posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2. Ze względu na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, do wniesienia skargi przez Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Taturo w związku z korzystaniem z usługi Newsletter.
2. Przekazanie danych osobowych, a także wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
3. Dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem usługi Newsletter, przechowywane są do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do przedsiębiorstw obsługujących Taturo w zakresie prawnym, marketingowym oraz teleinformatycznym.
5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 9
ZMIANA ADRESU ORAZ REZYGNACJA

Użytkownik może w każdy momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a także bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail na których wysyłana jest wiadomość w ramach usługi Newsletter bądź zrezygnować z usługi Newsletter. 
Rezygnacja z usługi Newsletter, dostępna jest na tej stronie sklepu: https://taturo.pl/pl/newsletter/unsign

§ 10
ZAKAZ DOSTARCZANIA INFORMACJI BEZPRAWNYCH

W związku ze świadczeniem przez Taturo usługi Newsletter, Użytkownik nie może dostarczać Taturo informacji oraz przekazywać treści o charakterze bezprawnym.

§ 11
REKLAMACJA

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter, Użytkownik może składać na adres e-mail Taturo, tj. info@taturo.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 793 711 195

2. Reklamacja o której mowa w ust. 1, winna w szczególności zawierać:
• adres e-mail wskazany podczas rejestracji do usługi Newsletter;
• adres e-mail bądź inny adres korespondencyjny, na który Taturo ma przekazać odpowiedź
na reklamację;
3. preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;
4. opis sprawy, której dotyczy reklamacja
3. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz udzielania odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. Taturo poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z danymi wskazanym
w zgłoszeniu.
5. W sytuacji w której zgłoszenie reklamacji dotknięte jest brakami, Taturo poinformuje Użytkownika na adres wskazany w zgłoszeni o konieczności jej uzupełnienia.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Taturo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. O konieczności zmian niniejszego Regulaminu oraz o treści zmian, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie na stronie www.taturo.pl informacji o zmianie, zawierającej treść nowego Regulaminu.
3. Taturo zobowiązuje się do utrzymania informacji o której mowa w ust. 2 przez okres co najmniej
7 (słownie: siedmiu) dni.
4. Użytkownicy korzystający z usługi Newsletter zostaną dodatkowo poinformowani poprzez przesłanie na adres e-mail podany podczas rejestracji, informacji o zmianie niniejszego Regulaminu oraz treść nowego Regulaminu.
5. O ewentualnych zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż na 7 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu.
6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 (słownie: czternastu) dni od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie obowiązywać Użytkownika, o ile
w terminie 7 (słownie: czternastu) dnia od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy
o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl